Народни одбор општине Шљивовик основан је 1944. године, као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Шљивовик, Среза лужничког, Округа пиротског у саставу Општинског Народноослободилачког одбора Бела Вода.

Законом из 1947. године, потпада под надлежност  Белопаланачког среза и мења назив у Месни народни одбор Шљивовик који обухвата насељена места Шљивовик и Бежиште.

Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Шљивовик. 

Народни одбор општине Шљивовик је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 264).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 2 књиге и 1 кутију списа (0,37 m).

Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 2 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача; извештај о воћарству и сточарству 1953; расписе и упутства виших органа; план јесење сетве 1955; списе у вези са трагањем за одбеглим лицима; решења о брисању из сталног бирачког списка; попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; акта у вези са додељивањем земљишта из земљишног фонда 1947; списак војних обвезника рођених 1908–1913, списак деце рођене 1930–1939, списак занатлија на територији народног одбора; статистику; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.