Народни одбор општине Чифлик основан је 1949. године, када се из Месног народног одбора Клисура издвајају насељена места Чифлик и Теловац, па се за ова насељена места формира посебни Месни народни одбор Чифлик, са седиштем у Чифлику. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Чифлик. 

Народни одбор општине Чифлик је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 255).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950–1955, 12 књига и 1 кутију списа (0,24 m).

Књиге 1950–1955:

• Деловодни протоколи 1950–1955, 11 књ.

• Уписник за прекршаје 1955, 1 књ.

Списи 1952–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Зборова бирача; расписе и упутства виших органа; план сече шума 1952; пописну листу за цепљење становништва са територије народног одбора, списак ратних–војних инвалида, списак деце рођене 1945, списак занатлија на територији народног одбора и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.