Народни oдбор општине Чиниглавци основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Чиниглавци, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Чиниглавци, Градиште и Милојковац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Чиниглавци, а 1947. године обухватао је иста насељена места. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Чиниглавци у чијем су саставу насељена места Градиште, Милојковац, Обреновац, Планиница, Срећковац и Чиниглавци.

Народни одбор општине Чиниглавци је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Суково.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 66).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 13 књига и 3 кутије списа (0,58 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 13 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача; извештаје о раду народног одбора; расписе и упутства виших органа; списе о обавезном снабдевању и обавезном откупу; попис пољопривредног оруђа, попис заоставштине умрлих лица са територије народног одбора, попис винограда на територији села Чиниглавци; документа у вези са прикупљањем помоћи за пострадале крајеве у Југославији; списак војних обвезника рођених 1892–1904, бирачке спискове, списак погинулих и несталих у рату  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.