Народни oдбор општине Црноклиште основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Црноклиште, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Црноклиште, Црвенчево, Куманово, Враниште.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Црноклиште, а 1947. године обухватао је насељена места Црноклиште, Враниште и Црвенчево. Од 1952.године мења назив у Народни одбор општине Црноклиште.

Народни одбор општине 1955. године обухвата насељена места: Враниште, Осмаково, Станичење, Црвенчево, Црноклиште.

Народни одбор општине Црноклиште је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска. 

 Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 48).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1957, 11 књига и 7 кутија списа (1,19 m).

Књиге 1944–1957:

• Деловодни протоколи 1944–1956, 10 књ.

• Регистар судије за прекршаје 1956–1957, 1 књ.

Списи 1944–1957.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача, записник комисије за жалбе и молбе; извештаје о раду народног одбора, извештаји о раду службе социјалне заштите, савета за просвету и културу, извештај о гробовима палих бораца; расписе и упутства среског одбора; документа у вези са аграрном реформом; списи о обавезном снабдевању и обавезном откупу; решење о систамитазацији радних места народног одбора 1957; попис воденица на територији села Црноклиште, попис стоке и сточних возила, попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; дневник наплате месног самодоприноса 1954; уговори о поклону, о купопродаји непокретне имовине; персонална документа; буџете  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.