Народни oдбор општине Црвена Река основан је 1944. године, као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Црвена Река, Среза белопаланачког, Округа пиротског у саставу Општинског Народноослободилачког одбора Шпај.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Црвена Река, а 1947. године обухватао је насељена места Црвена Река и Врандол. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Црвена Река у чији састав улазе још и насељена места Црвени Брег и Шпај. 

Народни одбор општине 1955. године обухвата насељена места: Вета, Врандол, Глоговац, Горњи Рињ, Градиште, Долац, Дражево, Космовац, Крупац, Ланиште, Лесковик, Тамњаница, Топоница, Црвена Река, Црвени Брег, Црнче и Шпај.

Народни одбор општине Црвена Река је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 258).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1957, 8 књига и 2 кутије списа (0,39 m).

Књиге 1947–1955:

• Деловодни протоколи 1947–1955, 8 књ.

Списи 1945–1957.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Зборова бирача, записнике са зборова аграрних интересената, записник о примопредаји црквених књига; извештаје о извршеном пошумљавању и обнови шума; елаборат о изради друмског моста на реци код Црвене Реке 1946; расписе и упутства виших органа; план сточне производње 1950, план производње дувана 1950; попис грађевинских објеката; извод из сталног бирачког списка 1952, списак породичних ратних–војних инвалида, списак сопственика воденица, вршилица и казана, спискове ђака по разредима, списак деце рођене 1944–1951;  статистику; буџет, платне спискове и друга документа.  

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.