Народни oдбор општине Црвена Јабука основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Црвена Јабука, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Раков Дол, Радосин, Црвена Јабука.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Црвена Јабука, а 1947. године обухватао је насељено место Црвена Јабука. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Црвена Јабука. 

Народни одбор општине Црвена Јабука је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Звонце.

Фонд је преузет 1959. године записником од укинутог Народног одбора општине Звонце (Књига пријема бр. 78).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 1 књигу и 4 кутије (0,52 m).

Књиге 1949–1950:

• Деловодни протокол 1949–1950, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница одбора општине; извештај о остварењу јесење и пролећне сетве 1947; расписе и упутства виших органа; документа у вези са аграрном реформом; попис зграда за обнову; списе о обавезном откупу; пописни табак за извршење пописа стоке, живине, кошница, воћних стабала и чокота винове лозе; списак деце до четрнаест година, списак сопственика оваца; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.