Народни oдбор општине Церова основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Церова, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Церова, Шугрин и Мирковци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Церова, а 1947. године обухватао је иста насељена места. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Церова.

Народни одбор општине Церова је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 52).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 14 књига и 2 кутије списа (0,38 m).

Књиге 1947–1954:

• Деловодни протоколи 1947–1954, 14 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и зборова бирача; извештаје о реду народног одбора; документа у вези са ратном штетом; списе о обавезаном откупу; решење о привременој организацији администрације народног одбора Церова 1952, решење о разграничењу атара између села Мирковци и Церова 1954; попис заоставштине умрлих лица са територије народног одбора, попис становништва ради вакцинисања; списак резервних официра и подофицира који су демобилисани из Југословенске армије 1947, списак војних обвезника на територији народног одбора, списак сеоских и општинских одборника општине Церова; статистику; персонална документа; буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.