Народни oдбор општине Трњана основан је 1944. године као Општински ноародноослободилачки одбор са седиштем у Трњани, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Трњана, Пољска Ржана и Велики Јовановац.

Законом  из 1947. године Трњана потпада под надлежност Месног народног одбора Крупац, а 1949. године насељено место Трњана издваја се из састава Месног народног одбора Крупац и укључује у састав Месног народног одбора Велики Јовановац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Трњана и обухватао је насељена места Трњана, Пољска Ржана и Велики Јовановац.

Народни одбор општине Трњана је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Крупац.  

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 63).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1956, 7 књига и 2 кутије списа (0,34 m).

Књиге 1945–1956:

• Деловодни протоколи 1945–1956, 7 књ.

Списи 1945–1954.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и зборова бирача; извештаје о приносу усева на територији села Трњана; расписе и упутства среског одбора; списе о обавезном откупу; попис заоставштине умрлих лица са територије народног одбора; списак додељеног земљишта сиромашним земљорадницима; буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.