Народни одбор општине Трнски Одоровци основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Трнски Одоровци, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Куса Врана, Искровци, Петачинци и Трнски Одоровци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Трнски Одоровци, а 1947. године обухватао је насељена места Трнски Одоровци, Куса Врана, Искровци и Петачинци.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Трнски Одоровци у чијем су саставу насељена места Бребевница, Гуленовци, Мазгош, Мојинци, Одоровци, Пртопопинци, Радејна и Смиловци. 

Народни одбор општине Трнски Одоровци је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Звонце.

Фонд је преузет 1959. године записником од укинутог Народног одбора општине Звонце (Књига пријема бр. 116).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1958, 11 књига и 7 кутија списа (0,87 m).

Књиге 1947–1958:

• Општи деловодни протоколи 1947–1958, 10 књ.

• Поверљиви деловодни протокол 1947–1948, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; извештај о бројном стању стоке, живине и кошница на територији народног одбора; расписе и упутства виших органа; план јесење сетве 1948; списе о обавезном откупу; решења о додели социјалне помоћи; стални бирачки списак; уговоре о коришћењу воде за воденицу; пописе заоставштине умрлих лица на територији народног одбора, попис мушких бикова за сврху стручног прегледа и оцене;  документа у вези са месним самодоприносом; списак регрута са територије села Трнски Одоровци, списак аграрних интересената, сабирне листове газдинстава са територије народног одбора; уверења о владању и имовном стању; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет и друга документа.

  Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.