Народни одбор општине Топли До основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Топли До, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Топли До и Засковци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Топли До, а 1947. године обухватао је иста насељена места. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Топли До.

Народни одбор општине Топли До је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 57).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 20 књига и 3 кутије списа (0,69 m).

 Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 20 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; списе о обавезном снабдевању и откупу; списе о изградњи задружног дома; пописе заоставштине умрлих лица на територији народног одбора, попис стоке на територији народног одбора; бирачке спискове,  списак личних и породичних инвалида, списак власника коња и мазги на територији села Топли До; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет, завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.