Народни одбор општине Темска основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Темска, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Темска, Рагодеш и Рудиње. 

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Темска, а 1947. године  обухватао је насељена места Темска и Рагодеш. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Темска.

Народни одбор општине Темска 1955. године обухвата насељена места Базовик, Засковци, Куманово, Мирковци, Ореовица, Рагодеш, Рудиње, Сопот, Темска, Топли До, Церова, Шугрин. Општина је 1957. године обухватала следећа насељена места: Базовик, Враниште, Засковци, Куманово, Мирковци, Ореовица, Орља, Осмаковo, Рагодеш, Рудиње, Сопот, Станичење, Темска, Топли До, Церова, Црвенчево, Црноклиште, Шугрин.

Народни одбор општине Темска је укинут 1959. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 51).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1959, 32 књига и 46 кутија списа (5,61 m).

Књиге 1945–1959:

• Деловодни протоколи 1945–1959, 28 књ.

• Књига  издатих радних књижица 1955–1959, 2 књ.

• Општи уписник за прекршаје 1959, 1 књ.

• Матична књига радника 1945–1959, 1 књ.

Списи 1944–1959.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Зборова бирача; извештаје о раду народног одбора, извештаје о раду школа; расписе и упутства виших органа; нормативна акта; документа у вези са ратном штетом; списе о обавезном откупу; попис издатих зграда у закуп у селу Темска, попис приватних шума за сечу; списак изабраних одбора за села Темска и Рудиње, списак лица који имају воденице на реци Темштици, списак породица изгинулих бораца народноослободилачког рата, списак пријављене омладине за болничаре и болничарке из села Темска, списак сиромашних породица и деце из општине Темска; статистику; персонална документа; списе у вези са наплатом пореза, буџет, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.