Народни одбор општине Суково основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Суково, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Суково, Власи, Држина и Јалботина.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Суково, а 1947. године обухватао је насељена места Суково и Јалботина. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Суково.

Народни одбор општине Суково 1955. године обухвата насељена места Власи, Војнеговац, Градиште, Горња Држина, Јалботина, Милојковац, Обреновац, Петровац, Планиница, Срећковац, Суково и Чиниглавци. Општини су 1957. године припојена насељена места: Бољев Дол, Браћевци, Брлог, Височка Ржана, Влковија, Горњи Криводол, Дојкинци, Доњи Криводол, Изатовци, Јеловица, Каменица, Росомач, Рсoвци, Сенокос, Славиња.

Народни одбор општине Суково је укинут 1959. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 60).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1959, 32 књиге и 7 кутијa списа (2,28 m).

Књиге 1944–1959:

• Деловодни протоколи 1944–1958, 31књ.

• Матична књига службеника НОО Суково 1955–1959, 1књ.

Списи 1944–1959.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, записнике матичне службе; извештаје о раду органа управе народног одбора, извештаје школа; расписе и упутства среског одбора; нормативна акта; списе о обавезном откупу; решење о додељивању социјалне помоћи угроженим социјалним лицима; уговоре о купопродаји непокретне имовине, уговоре о старатељству, уговоре о заоставштини и деоби непокретности покојника; попис пољопривредних газдинства; списак одборника Општинског већа Народног одбора општине Суково 1957, бирачке спискове; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, буџет, завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи