Народни oдбор општине Станичење основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Станичење, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељено место Станичење.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Станичење, а 1947. године обухватао је насељена места Станичење и Куманово. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Станичење.

Народни одбор општине Станичење је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Црноклиште.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 55).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 24 књиге и 3 кутије списа (0,64 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 23 књ.

• Матична књига службеника 1953, 1књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача; расписе и упутства виших органа; решења о додели дечијег додатка; попис произвођача вина и ракије; списак правно–бесправних занатлија на територији народног одбора, списак пореских дужника, списак сопственика ракијских казана; персонална документа; списе у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.