Народни oдбор општине Сопот основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Сопот, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Сопот и Ореовица.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Сопот, а 1947. године обухватао је насељено место Сопот. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Сопот. 

Народни одбор општине Сопот је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 71).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1959, 7 књига и 2 кутије списа (0,74 m).

Књиге 1945–1959:

• Деловодни протоколи 1945–1959, 6 књ.

• Регистар улица и кућних бројева 1952, 1 књ.

Списи 1944–1959.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; извештаје о пољопривреди, о приносима житарица 1953, о бројном стању живине, кошница и стоке; расписе и упутства виших органа; списе о обавезном откупу; попис становништва села Сопот 1953, пописе заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; бирачке спискове, спискови занатлија са територије народног одбора, спискове војних обвезника и омладинаца за предвојничку обуку; статистику; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.