Народни одбор општине Рсовци основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Рсовци, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељено место Рсовци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Рсовци, а 1947. године обухватао је исто насељено место. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Рсовци.

Народни одбор општине Рсовци је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Височка Ржана.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 54).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 8 књига и 2 кутије списа (0,45 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 8 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; списе о обавезном снабдевању и обавезаном откупу; списак одсељених лица у Војводину, пописе заоставштине умрлих лица са територије народног одбора; документа у вези са наплатом пореза, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.