Народни oдбор општине Расница основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Расница, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Расница и Пасјач.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Расница, а 1947. године обухватао је насељена места Расница, Пасјач и Сиња Глава. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Расница.

Народни одбор општине Расница је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Гњилан.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 100).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 5 књига и 9 кутијa списа (1,10 m).

Књиге 1944–1954:

• Деловодни протоколи 1944–1954, 5 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача;  извештаје о раду народног одбора, извештаје о засејаним површинама; расписе и упутства виших органа; списе о обавезном откупу; попис заоставштине; спискове регрута рођених 1934– 1936, списак деце за упис у први разред, спискове пореских обвезника; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет, завршне рачуне, обрачунске листове дохотка од пољопривреде и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.