Народни oдбор општине Присјан основан је 1944. године, као Сеоски народноослободилачки одбор у оквиру Општинског народноослободилачког одбора Камик са седиштем у селу Присјан, Среза нишавског, Округа пиротског.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Присјан, а 1947. године обухватао је насељено место Присјан. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Присјан у чијем су саставу насељена места Беровица, Камик, Присјан и Церев Дел.

Народни одбор општине Присјан је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 160).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 11 књига и 3 кутије списа (0,69 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 11 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; извештај о кретању становништва са територије народног одбора; расписе и упутства среског одбора; решења о постављењу службеника народног одбора; попис пољопривредних газдинстава; списак месних аграрних интересената, списак породица погинулих бораца, списак аналфабета који ће похађати и који неће похађати течај 1946/1947, списак домаћинстава села Присјан која су пријавила производњу вина и ракије; документа у вези са наплатом пореза, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.