Народни одбор општине Поганово основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Поганово, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Поганово и Драговита.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Поганово, а 1947. године обухватао је насељена места Поганово, Драговита и Бански Дол. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Поганово у чијем су саставу насељена места Поганово, Драговита и Власи. 

Народни одбор општине Поганово је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Димитровград.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 117).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 40 књига и 6 кутија списа (1,11 m).

Књиге 1946–1954:

• Поверљиви деловодни протоколи 1947–1951, 6 књ.

• Општи деловодни протоколи 1946–1954, 33 књ.

• Регистар потрошача 1952, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Народног одбора општине, записнике комисије за прекршаје, записник буџетске комисије; списе матичне службе; расписе и упутства виших органа; план јесење сетве;  документа о сечи манастирских шума; попис стоке; спискове погинулих у рату; статистику; персонална документа; приходе и расходе Погановског манастира, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.