Народни oдбор општине Петровац основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Петровац, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Петровац, Држину, Војнеговац и Беровац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Петровац, а 1947. године обухватао је насељена места Петровац и Војнеговац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Петровац у чијем су саставу насељена места Војнеговац, Држина и Петровац.

Народни одбор општине Петровац је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Суково.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 62).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 5 књига и 3 кутије списа (0,80 m).

Књиге 1946–1955:

• Деловодни протоколи 1946–1953, 4 књ.

• Регистар предмета 1955, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, записнике матичне службе; расписе и упутства виших органа; материјал у вези са аграрном реформом, списе о обавезном откупу; решење о упису у књигу држављана; уговоре о склапању брака; попис произвођача вина, пописни табак за извршење пописа стоке, живине, кошница, воћних стабала и чокота винове лозе; бирачки списак, списак активних официра и подофицира са територије народног одбора, спискове месних аграрних интересената из села Петровац; персонална документа; буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.