Народни одбор општине Нишор основан је 1944. године, као Сеоски Народноослободилачки одбор и био је у саставу Општинског народног одбора Добри До.

Мења назив у Месни народни одбор Нишор 1947. године са седиштем у Нишору и обухватао је насељено место Нишор. Насељено место Копривштица, издваја се 1949. године из састава Месног народног одбора Добри До и укључује у састав Месног народног одбора Нишор.

Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Нишор у чијем су саставу насељена места Добри До, Копривштица и Нишор са седиштем у Нишору.

Народни одбор општине Нишор је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 72).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 10 књига и 3 кутије списа (0,55 m).

Књиге 1945–1954:

• Деловодни протоколи 1945–1954, 8 књ.

• Књига држављана 1952, 1 књ.

• Књига инвентара 1953,1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: расписе и упутства виших органа; списе о обавезном откупу; попис пољопривредних газдинстaва, попис стоке, попис произвођача вина; списак лица за цепљење против туберкулозе, списак домаћинстава која имају коње, списак сирочади од три до четрнаест година из села Нишор, списак државних, бановинских и општинских зграда у селу Нишор; документа у вези са наплатом пореза и друга документа.

 Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.