Народни Одбор општине Мокра основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Мокра, Среза белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Мокра, Ново Село, Ореовац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Мокра, а 1947. године обухватао је насељена места Мокра и Ореовац, а Ново Село је припојено Месном народном одбору Вргудинац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Мокра. 

Народни одбор општине Мокра је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 256).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 5 књига и 1 кутију списа (0,36 m).

Књиге 1947–1955:

• Деловодни протоколи 1947–1955, 5 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача; извештаје о утврђеним приносима усева 1953; расписе и упутства виших органа; решење о коришћењу народне имовине, решења о наслеђу непокретне имовине; попис стоке на територији народног одбора, попис лица за вакцинацију; списак женске омладине од седамнаест до осамнаест година и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.