Народни одбор општине Моклиште основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Моклиште, Среза белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Моклиште, Дражево, Доњи Рињ.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Моклиште, 1947. године обухватао је насељена места Моклиште, Дражево, Доњи Рињ и Горњи Рињ. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Моклиште. 

Народни одбор општине Моклиште је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 263).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки.  Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–1955, 13 књига и 1 кутију списа (0,44 m).

Књиге 1947–1955:

• Деловодни протоколи 1947–1955, 11 књ.

• Уписник за прекршаје 1954–1955, 2 књ.

Списи 1947–1955.

Грађа садржи: записнике седница Народног одбора општине и Збора бирача; расписе и упутства виших органа; одлуку о завођењу трошарине; попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; решења о наслеђу непокретне и покретне имовине, деобна писма; збирна листа газдинства; буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.