Народни одбор општине Љуберађа основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Љуберађа, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Љуберађа, Горчинци, Радињинци, Линово, Бердуј, Грнчар и Дол.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Љуберађе, а 1947. године обухватао је насељена места Љуберађа, Лесковица, Бердуј, Радињинце, Линово, Дол, Врело и Грнчар. Указом о административно-територијалним променама из 1949. године из Месног народног одбора Љуберађа издвајају се села Врело, Грнчар и Дол и образују Месни народни одбор Грнчар.

Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Љуберађе, а 1955. године додају му се несељена места Брестов Дол, Врело, Радосин и Раков Дол.

Народни одбор општине Љуберађе је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница. 

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 396).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1957, 9 кутија списа (0,81 m).

Списи 1944–1957.

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача и скупштина; извештај матичара о склопљеним браковима, извештаје са течаја о сузбијању неписмености, извештај о ратним и мирнодопским инвалидима; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; решења о преносу непокретности; уговоре о поклону, деоби и купопродаји непокретности; евиденцију о примопредаји оружја; списак лица погинулих 1941–1944, списак сиромашне деце која се упућују у Бугарску на издржавање, списак војних обвезника на територији народног одбора, списак занатлија, воденица и млинова, списак аграрних интересената; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.