Народни oдбор општине Жељуша основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Жељуша, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Жељуша, Гојин Дол, Грапа, Планиница, Бански Дол и Прача.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Жељуша, а 1947. године обухватао је насељена места Жељуша, Гојин Дол, Планиница и Грапа.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Жељуша у чијем су саставу насељена места Жељуша, Барје, Било, Верзар, Врапча, Горња Невља, Доња Невља, Скривеница, Бански Дол и Држина.

Народни одбор општине Жељуша је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Димитровград.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 112).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 19 књига и 3 кутије списа (0,64 m).

Књиге 1946–1955:

• Општи деловодни протоколи 1946–1955, 16 књ.

• Поверљиви деловодни протокол 1947–1953, 3 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике седница Народног одбора општине; извештај о бројном стању службеника народног одбора; расписе и упутства виших органа; списе о откупу пољопривредних производа; решења о додели социјалне помоћи сиромашним лицима; попис пољопривредног газдинства, попис бесправних занатлија на територији народног одбора, пописе заоставштина умрлих лица; списак деце ради вакцинације, списак ималаца коња и кобила; уверења о радном стажу; статистику; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.