Народни одбор општине Дојкинци основан је 1944. године  као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Дојкинци, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељено место Дојкинци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Дојкинци, а 1947. године обухватао је насељено место Дојкинци.

Месни народни одбор Дојкинци је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Брлог.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 55).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1952, 8 књига и 3 кутије списа (0,66 m).

Књиге 1944–1952:

• Деловодни протоколи 1944–1952, 8 књ.

Списи 1944–1952.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; расписе и упутства среског одбора; план јесење сетве 1948; попис становништва 1948; списак резервних подофицира демобилисаних из Југословенске Армије 1947, списак домаћинства задуженог обавезним откупом кромпира и пасуља, списак гласача чланова фронта; буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.