Народни одбор општине Горчинци основан је 1944. године, као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Горчинци, Среза лужничког Округа пиротског у саставу Општинског народноослободилачког одбора Љуберађа.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Горчинци, а 1947. године обухватао је насељено место Горчинци.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Горчинци који обухвата насељена места Горчинци и Камбелевци.

Народни одбор општине Горчинци је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 397).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 3 кутије списа (0,41 m).

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Месног народног одбора и Зборова бирача; документа у вези са ратном штетом; извод из сталног бирачког списка, азбучни именик уз бирачки списак за села Камбелевац и Горчинци; списи о обавезном откупу; списак деце испод седам година на територији села Камбелевац, списак лица која су се одселила или доселила на територију народног одбора 1947, списак војних обвезника, списак газдинства са планом јесење сетве 1947; персонална документа; буџет, завршни рачун и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.