Народни одбор општине Велика Лукања основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Велика Лукања, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Велика Лукања, Мала Лукања, Гостуша, Завој, Паклештица, Бела и Покровеник.

Законом из 1946. годинемења назив у Месни народни одбор Велика Лукања. Села Завој и Покровеник 1947. годинеиздвајају се у посебан Месни народни одбор Завој, за село Гостуша формира се Месни народни одбор Гостуша, док се за село Паклештица формира Месни народни одбор Паклештица. Месни народни одбор Велика Лукања обухватао је насељена места  Велика Лукања, Бела и Мала Лукања. Месни народни одбор Паклештица се 1949. године укида, а насељено место Паклештица поново се укључује у састав  Месног народног одбора Велика Лукања.

Од 1952. године мења назив  у Народни одбор општине Велика Лукања и обухватао је насељена места Велика Лукања, Мала Лукања, Паклештица, Бела и Гостуша. Законом из 1955. године, у његов састав улазе још и села Завој, Копривштица и Покрoвеник.

            Народни одбор општине Велика Лукања је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 58).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1956, 25 књига и 7 кутијa списа (1,21 m).

            Књиге 1944–1956:

• Деловодни протоколи 1944–1956, 24 књ.

• Матична књига службеника, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора;  извештаје о раду школа, о засејаним површинама, о приносима усева; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; уговоре о купопродаји земљишта; спискове војних обвезника 1947, деце рођене у периоду 1940–1952; попис становништва народног одбора 1953, пописе стоке, живине, кошница и пчела; пореске пријаве, буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.