Народни одбор општине Брлог основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Брлог, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Брлог и Јеловица.

Законом из 1947. године села Брлог и Јеловица прелазе у надлежност Месног народног одбора Височка Ржана. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Брлог и обухватао је насељена места Брлог и Дојкинци.

            Народни одбор општине Брлог је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Височка Ржана.

            Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 126).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 5 књига и 3 кутије списа (0,34 m).

Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 4 књ.

• Азбучни именик уз бирачки списак 1953, 1 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача; извештаје о раду народног одбора вишим органима; расписе и упутства среског одбора; решење да се територија општине у Брлогу подели на девет пописних кругова за попис становништва 1953, имовинско–правна документа; спискове деце рођене на територији народног одбора 1925–1952, списак службеника на трериторији народног одбора, списак лица која живе у конкубинатима; статистику; персонална документа; буџете, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.