Народни Одбор општине Борово основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Борово, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Врапча, Скривеница, Горња Невља, Доња Невља.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Борово, а 1947. године обухватао је насељено место Борово.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Борово у чијем су саставу насељена места Барје, Било, Верзар, Врапча и Горња Невља, Доња Невља и Скрвеница.

Народни одбор општине Борово је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Димитровград.

            Фонд је преузет 1957. године од Народног одбора општине Димитровград  (Књига пријема бр. 114).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 26 књига и 3 кутије списа (0,50 m).

            Књиге 1945–1955:

• Поверљиви деловодни протоколи 1947–1955, 4 књ.

• Општи деловодни протоколи 1946–1955, 22 књ.

            Списи 1944–1955.           

Грађа садржи: записнике са седница општинског одбора и Збора бирача; списе у вези са оснивањем Земљорадничке задруге; расписе и упутства виших органа; материјал у вези са аграрном реформом; списе о обавезаном откупу; решења о додели стамбених просторија службеницима под закуп, решења о задржавању власништва над воденицама а која су предата на коришћење предузећу „Житопромет“; попис заоставштине непокретне и покретне имовине умрлих лица са територије народног одбора, попис стоке; списак службеника народног одбора, списак омладинаца рођених 1937. године који  подлежу предвојничкој обуци, списак занатлија са територије народног одбора,  списак деце по годинама старости за вакцинацију; статистику и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.