Народни oдбор општине Богдановац основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Богдановац, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Богдановац, Брестов Дол, Штрбовац.

Законом из 1946. године  мења назив у Месни народни одбор Богдановац, а 1947. године обухватао је насељена места Богдановац и Штрбовац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Богдановац коме се опет додаје Брестов Дол.

Народни одбор општине Богдановац је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

            Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 399).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 9 књига и 3 кутије списа (0,31 m).

            Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1948–1955, 5 књ.

• Регистар имена уз деловодник  1944–1949, 1 књ.

• Азбучни именик уз бирачки списак 1947, 3 књ.

Списи 1944–1955.

            Грађа садржи: записнике заједничких седница и Зборова бирача; расписе и упутства виших органа; имовинско–правна документа; попис мушког становништва старости 18-40 година на територији народног одбора; спискове убијених и интернираних људи за време окупације, списак месних аграрних интересената 1946, спискове домаћинства са територије народног одбора која поседују стоку, евиденцију потрошача за обавезно снабдевање; приступнице за пријем у чланство Савеза бораца; документа у вези са наплатом пореза, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.