Народни одбор општине Базовик основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор, са седиштем је у селу Базовик, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Базовик и Орља.

            Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Базовик, а 1947. године обухватао је насељена места Базовик и Орља.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Базовик.

Народни одбор општине Базовик је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 129).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 24 књиге и 3 кутије списа (0,60 m).

           Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 21 књ.

• Распореди пореза доходака земљораника 1947–1948, 2 књ.

• Књига произвођача ракије  1953, 1 књ.

           Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Зборова бирача; расписе и упутства виших органа; акта општинског народног суда; план сече шума; попис стоке са територије народног одбора; уверења и потврде о имовном стању, завршеној основној школи, радном стажу; процене приноса; статистикa; документа у вези са наплатом пореза; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.