Народни одбор општине Бабин Кал основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Бабин Кал, Среза белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Бабин Кал и Козја.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Бабин Кал а 1947. године обухватао је насељена места Бабин Кал и Козја. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Бабин Кал у чији састав улазе још и насељена места Горња и Доња Глама.

Народни одбор општине Бабин Кал 1955. године обухвата насељена места: Бабин Кал, Витановац, Горња Глама, Доња Глама, Козја, Мирановац, Мирановачка Кула, Орља и Пајеж.

Народни одбор општине Бабин Кал је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

            Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 290).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1945–1954, 13 књига (0,15 m).

Књиге 1945–1954:

• Деловодни протоколи 1945–1954, 13 књ.

            Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.