Унутрашња организација

Све послове Архива обавља у више одељења као што су:

  • Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива
  • Одељење за заштиту  архивске грађе у Архиву ( депо)
  • Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
  • Компјутерска обрада и техничка подршка
  • Одељење општих послова (директор и рачуновођа)

Управни одбор

Миодраг Кутлешић — председник
Ивана Тасић — од стране колектива
Саша Станковић — СО Бабушница
Саша Иванов — СО Димитровград

Надзорни одбор

Зоран Жикић — председник
Богољуб Манић — град Пирот
Оливера Алексић — од стране колектива
Адријана Спасов — СО Димитровград
Момир Ђокић — СО Бабушница