Унутрашња организација

Све послове Архива обавља у више одељења као што су:

  • Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива
  • Одељење за заштиту  архивске грађе у Архиву ( депо)
  • Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
  • Компјутерска обрада и техничка подршка
  • Одељење општих послова (директор и рачуновођа)
  • Служба библиотеке и рад са истраживачима

Управни одбор

Миодраг Кутлешић — председник
Сандра Јончић — Скупштина града Пирота
Саша Станковић — СО Бабушница
Цветко Иванов — СО Димитровград

Оливера Алексић – из колектива 

Надзорни одбор

Стефан Геров — председник
Миљан Станојевић — Скупштина града Пирота
Весна Николов — СО Димитровград
Момир Ђокић — СО Бабушница

Саша Јеремић – из колектива