Унутрашња организација

Све послове Архива обавља у више одељења као што су:

 • Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива
 • Одељење за заштиту  архивске грађе у Архиву ( депо)
 • Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
 • Компјутерска обрада и техничка подршка
 • Одељење општих послова (директор и рачуновођа)
 • Служба библиотеке и рад са истраживачима

 

Управни одбор

 • Мохамед Мохсин – председник
 • Сандра Јончић – СО Пирот 
 • Саша Станковић – СО Бабушница
 • Цветко Иванов – СО Димитровград
 • Оливера Алексић – из колектива ИА Пирот

 

Надзорни одбор

 • Стефан Геров – председник
 • Миљан Станојевић – СО Пирот
 • Весна Николов – СО Димитровград
 • Момир Ђокић – СО Бабушница
 • Саша Јеремић – из колектива ИА Пирот