Колектив

Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
Ивана Тасић – архивиста

Одељење за заштиту архивске грађе ван Архива.
Предраг М. Видановић – архивиста

Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву (депо)
Ратомир Костић – архивиста

Одељење општих послова

Давор Лазаревић – в.д. директора
Гордана Младеновић – рачуновођа

Служба издавања уверења
Оливера Алексић – архивски помоћник

Јована Ристић Николић – архивски помоћник

Компјутерска обрада и техничка подршка
Саша Јеремић – архивски помоћник

ДОСАДАШЊИ УПРАВНИЦИ И ДИРЕКТОРИ

— Душан  Ћирић
— Божа Јовановић
— Миљан Манић
— Милета Манић
— Ивана Костадиновић

—Предраг М. Видановић

 

РАДНИЦИ АРХИВА 1957–2021.

 1. Душан Ћирић, службеник, управник, 1. 1. 1957–2. 11. 1962.
 2. Љубомир Митић, служитељ, 15. 1. 1957–15. 1. 1958.
 3. Душан Денчић, учитељ, архивски помоћник, 1. 5. 1957–31. 8. 1957.
 4. Мирко Џунев, архивски помоћник, 1. 9. 1957–29. 2. 1960.
 5. Синиша Ђорђевић, архивски помоћник, 1. 10. 1957–29. 2. 1960.
 6. Надежда Видановић, архивски помоћник, 1. 10. 1957–31. 8. 1958.
 7. Јован Николић, служитељ, 1. 3. 1958–1. 3. 1960.
 8. Младенка Станковић, помоћни службеник, манипулант, 9. 5. 1960–31. 5. 1961.
 9. Павлина Стефановић, помоћни службеник, манипулант, 29. 6. 1961–31. 10. 1965.
 10. Зафир Живковић, управник, 1. 11. 1962–29. 2. 1964.
 11. Олга Ћирић, архивски помоћник, 1. 5. 1965–29. 2. 1988.
 12. Снежана Анђелковић, помоћни радник, манипулант, 1. 9. 1979– 31. 1. 2013.
 13. Живорад Пејчић, архивски помоћник прве врсте, 1. 9. 1980–4. 9. 2007.
 14. Милета Манић, архивски саветник, директор, 1. 2. 1984 – 17. 03. 2017
 15. Мирослав Зубић, архивиста, 1. 7. 1992–31. 3. 2002.
 16. Милијана Вучић, архивски помоћник, 1. 7. 1992–30. 6. 1993.
 17. Лелица Апостоловић, архивски помоћник, 2. 10. 1992 –11. 5. 2011.
 18. Радомир Николић, архивски помоћник, 2. 10. 1992. до 17.9.2019.
 19. Божа Јовановић, архивиста, директор, 1. 3. 1996–16. 8. 2012.
 20. Миљан Манић, виши архивиста, директор, 1. 6. 2001- 25.10.2019.
 21. Слађана Рутаљ, виши архивски помоћник, 1. 1. 2005 – 7. 11. 2011.
 22. Александар Милошев, чувар, 16. 10. 2006 – 31. 12. 2007.
 23. Милутин Станојевић, чувар, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007.
 24. Оливера Алексић, архивски помоћник, 1. 3 . 2007. до данас
 25. Саша Јеремић, архивски помоћник, 1. 2. 2013. до данас
 26. Предраг М. Видановић, архивиста, 1. 2. 2013. до данас
 27. Ивана Тасић, архивиста, 3. 12. 2013. до данас
 28. Гордана Младеновић, књиговођа–рачуновођа, 31. 12. 2013. до данас
 29. Ивана Костадиновић, директор, 17. 03. 2017 – 9. 9. 2020.
 30. Ратомир Костић,  25. 10. 2019 – до данас
 31. Јована Ристић Николић, 17.10. 2019 – до данас
 32. Давор Лазаревић, в.д. директора, 24. 9. 2021- до данас