Документа

Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем Историјског архива у Пироту за 2023.

План и програм рада за 2024. годину

Измене и допуне плана и програма за 2023.

План и програм за 2023. годину

Завршни рачун за 2021. годину

Завршни рачун за 2022. годину

План и програм рада за 2022. годину

План и програм рада за 2021. годину

План и програм рада за 2020. годину

Завршни рачун 2019.

Извештај о раду са финансијским извештајем Историјског архива у Пироту за 2022. годину

Завршни рачун 2018. 

Завршни рачун 2020.

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину

Статут Историјског архива у Пироту 

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о заштити података о личности

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Стратегија управљања ризицимa