ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

А.6.2.3.1.160. Друштвено предузеће „Лужница“ хемијска индустрија – Бабушница (1948 – 2009), 1948 – 2006.

А.6.2.3.1.161. Друштвено предузеће за штампање тканина и израду текстилне галантерије „Текстилкор“ – Бабушница (1955 – 2012), 1958 – 2004.

А.6.2.3.1.162. Акционарско друштво за израду намештаја од дрвета „Украс“ Бела Паланка – Бела Паланка (1946 – 2010), 1963 – 2010.

А.6.2.3.1.163. Друштвено предузеће за производњу дечије обуће „Весна“ – Бела Паланка (1946 – 2011), 1946 – 2011.

А.6.2.3.1.164. Предузеће за производњу текстилних, крзено-кожарских, грађевинских машина и металне галантерије „Будућност“ акционарско друштво – Бела Паланка (1955 – 2013), 1955 – 2005.

А.6.2.3.1.165. Мешовито предузеће за производњу ливених и кованих производа, металних, грађевинских и других конструкција, машина и уређаја „Мин-Балкан“ деоничарско друштво – Велико Боњинце (1946 – 1976; 1991 – 2008), 1960 – 2002.

А.6.2.3.1.166. Акционарско друштво „Металац“ Димитровград – Димитровград (1967 – 2008), 1971 – 2008.

A.6.2.3.1.167. Акционарско друштво за израду гумених производа „ГИД“ – Димитровград (1959 – 1973; 1989 – 2009), 1959 – 2009.

А.6.2.3.1.168. Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја „Васил Иванов Циле“ – Димитровград (1947 – 1996), 1948 – 1996.

А.6.2.3.1.169. Друштвено предузеће конфекција „Свобода“ – Димитровград (1952 – 2008), 1952 – 2005.

А.6.2.3.1.170. Фабрика патент брава у аутоделова „Фабрад“ – Димитровград (1958 – 1980), 1958 – 1980.

А.6.2.3.1.171. Државно привредно предузеће за израду коцке од камена „Гранит“ – Доња Невља (1953 – 1956), 1953 – 1955.

A.6.2.3.1.172. Предузеће за експлоатацију лигнита рудник „Видлич“ – Мазгош (1947 – 1963), 1948 – 1963.

А.6.2.3.1.173. Акционарско друштво „Градска млекара“ – Пирот (1966 – 1967; 1989 – ), 1966 – 2007.

А.6.2.3.1.174. Акционарско друштво за производњу „Столар“ Пирот – Пирот (1958 – 1981; 1955 – ), 1958 – 1981, 1995 – 2003.

А.6.2.3.1.175. Дрвно индустријско предузеће „Стара планина“ – Пирот (1955 – 1963), 1955 – 1962.

А.6.2.3.1.176. Друштвено предузеће за израду и промет крзено-кожне текстилне конфекције и галантерије „Галантекс-Трејд“ Пирот – Пирот (1964 – 2012), 1964 – 2006.

А.6.2.3.1.177. Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја дрвни комбинат „Полет“ – Пирот (1945 – 2010), 1945 – 2007.

А.6.2.3.1.178. Друштвено предузеће за производњу јоргана, душека и постељине „Победа“ – Пирот (1945 – 2010), 1945 – 2007.

А.6.2.3.1.179. Друштвено предузеће за производњу коже, крзна и вуне „Синиша Николић Драгош“ – Пирот

А.6.2.3.1.180. Друштвено предузеће индустрија обуће „Љубомир Картаљевић“ – Пирот (1947 – 2008), 1948 – 2005.

А.6.2.3.1.181. „Лола Сарлах“ акционарско друштво за производњу алатних, гумених и специјалних машина – Пирот (1948 – 2013), 1948 – 2013.

А.6.2.3.1.182. НАВИП акционарско друштво Београд – Земун, НАВИП – Виновоће, друштво са ограниченом одговорношћу за производњу безалкохолних пића, Пирот – Пирот (1952 -), 1957 – 2008.

A.6.2.3.1.183. „Пролеће“ предузеће за производњу хемијских и прехрамбених производа – Пирот (1954 – ?), 1954 – 1956.

А.6.2.3.1.184. Стамбено комунално предузеће – Пирот (1965 -), 1965 – 1974.

A.6.2.3.1. Електронска индустрија Фемид – Бела Паланка (1971 – 2012), 1979 – 2012.

А.6.2.3.1. Индустрија одеће Први Мај Пирот – Пирот (1958 – ), 1958 – 2017.

А.6.2.3.1. Аха Мура Први Мај Пирот – Пирот (2012 -), 2012 – 2015.

А.6.2.3.1. Фабрика глинених производа АД Бабушница – Бабушница (1955 – 2016), 2001 – 2016.

А.6.2.3.1. Интертекст доо – Димитровград (? – ?), 2006 – 2019.