Манић Божидар Жоли рођен је у Пироту 1925. године. Основну школу и Учитељску школу завршио је у Пироту. Једно време радио је у редакцији листа „Рад“ као фоторепортер, а онда по налогу Министарства просвете одлази у Белопаланaчки срез, у село Моклиште, где ради као учитељ све до 1961. године. Почетком 1961. прелази са службом у Пирот, где ради у Културно-пропагандном центру, а онда убрзо постаје први фоторепортер листа Слобода. У редакцији је радио све до пензионисања 1987. године.

Још од ослобођења Пирота 8. септембра 1944. године, када је снимио улазак партизанских јединица у наш град, Божидар Манић је бележио својом камером све значајне догађаје из живота нашег града и пиротског краја. Жоли је поред учитељског одабрао временом још један позив – фоторепортерски. Био је ТВ сниматељ РТС-а. 

Умро је 9. фебруара 2007. године у Пироту.

Збирка је преузета 2011. године поклоном од супруге Надежде Манић (Књига пријема бр. 331).

Збирка је сачувана у целости. Сређивање је у току, а грађа је груписана по темама. Урађен је попис архивске грађе збирке.

Садржи грађу за период 1960–1986, 28 кутија за фотографије и 2 кутије негатива (1,28 m).

Грађа садржи: фотографије личности и догађаја; фотографије из области индустрије и привреде; фотографије цркава и манастира, дечијих установа и школа; фотографије из области културе и спорта; фотографије насељених места и путеве и остало.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе збирке.