Милутин Поповић рођен је 30. августа 1903. године у селу Стрелцу, Срезу лужничком. Основну школу завршио је у Бабушници. Четири разреда гимназије завршио је 1920. године у Пироту и четири разреда Учитељске школе са учитељским испитом 1924. године. Практични учитељски испит положио је 17. маја 1928. године. Поред овога завршио је и учитељски течај ручног рада и течај за стручног учитеља слепих и глувонемих ученика. Прво намештење за учитеља било је у основној школи у Кални 15. септембра 1924. године. Његов педагошки рад се огледао у сталном премештању од Димитровграда до Македоније.  

Након Другог светског рата одлуком Окружног народно-ослободилачког одбора Округа пиротског био постављен 8. новембра 1945. године за учитеља основне школе у Пироту. Следеће године био је премештен у село Топли До а затим исте године у село Тамњаницу, Срез белопаланачки. У Пироту је радио као сарадник у листу „Слобода“.

Уједно радећи у просвети био је и дописник листа „Политика“ из Власотинца и Беле Паланке од 1941. године до 1962. а затим из Беле Паланке од 1951. до своје смрти. Такође, уређивао је и подлистак у листу „Слобода“ под називом Белопаланчке вести до 1972. године и био дописник „Народних новина“ из Ниша. Био је и спољни сарадник САНУ.

У својој дугогодишњој каријери био је веома активан друштвени и културно-просветни радник. Петнаест година је обављао дужност секретара среског, а доцније и општинског одбора Црвеног крста у Б. Паланци, члан управе општинске Библиотеке у Белој Паланци, члан Савета Економске школе у Б. Паланци, члан општинског Туристичког савеза у Б. Паланци. 

Умро је 1975. године у Белој Паланци.

Фонд је преузет 2016. године, записником од потомака Милутина Поповића (Књига пријема бр. 510).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвантар.

Садржи грађу за период 1903–1974, 1 кутију списа (0,10 m).

Списи 1903–1974.

Грађа садржи: лична документа (извод из матичне књиге рођених, персонална уверења, листе оцењивања, службеничке листове, решења о постављењу, радне биографије) и документа делатности  (хроника Беле Паланке, исечке из новина „Политике“, „Народних новина“ и „Слободе“, збирку народних песама). Фонд садржи и документа везана за супругу Милутина Поповића, такође учитељицу, Богињу Поповић.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.