Миливоје Поповић рођен је 26. маја 1929. године у Пироту. Основну школу и Гимназију завршио је у Пироту. Учествовао је на послератним радним акцијама на прузи Брчко–Бановићи и Шамац–Сарајево, а 1948. године био на изградњи студентског града на Новом Београду као студент Природно-математичког факултета. Дипломирао је 1952. године. Као приправник радио је у Вишој гимназији у Пироту као професор географије и геологије од 10. септембра 1952. године. Основао је прву дружину Феријалног савеза у Гимназији, а потом и Феријални савез општине Пирот. У школи је основао прву метеоролошку станицу и прву фото секцију. Учествовао је у оснивању првог одбојкашког кошаркашког клуба Партизан 23. новембра 1954. и био први председник. Био је оснивач и први председник Туристичког савеза општине Пирот. Из Гимназије је прешао 1. септембра 1958. године у Економску школу на место директора где је радио до пензионисања 1989. године. У том периоду кратко време био је професор Педагошке академије у Пироту. Уписује постдипломске студије 1971. године на Природно-математичком факултету у Београду на одсеку Географија становништва (демографија), а магистарску тезу одбранио је 1975. године са темом Радна снага пиротског региона –структура и кретање.

Био је изузетно активан у друштвено-политичком раду, члан председништва Туристичког савеза Србије, члан Скупштине Републичке заједнице за науку и за образовање, посланик Културно-просветног већа Скупштине СР Србије, и одборник СО Пирот и др.

За свој дугогодишњи рад добио је више друштвених признања и одликовања. 

Умро је 23. маја 2011. године у Пироту.

Фонд је преузет 2016. године, поклоном од супруге Гордане Поповић (Књига пријема бр. 511).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1929–1994, 3 кутије списа (0,32 m).

Списи 1929–1994.

Грађа садржи: личну документацију (фотокопију извода из матичних књига рођених и венчаних, диплому о завршеном Природно-математичком факултету у Београду, студентску карту, диплому о положеном стручном испиту, уверење о завршетку постдиломских студија на истом факултету, документа о кретању у служби од 1945. до 1989. године и документа о пензионисању,  биографију Животопис од седам деценија од рођења 26. маја 1929. године до 12. новембра 1990) и документа делатности (истраживања из области образовања 19601979, демографска истраживања, магистарски рад Радна снага пиротског региона структура и кретање 1975, текстови у вези са проблемима развоја туризма општине Пирот, истраживања историје Пирота у 19. и 20. веку, материјал у вези са географијом и геологијом Старе pланине и Завојског језера, рукописи поводом јубилеја Економске школе, излагања поводом 20 и 40 година Кошаркашког клуба Пирот, фотографије са Старе планине, војне географске карте) и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.