Стеван Пејић, рођен је 19. децембра 1880. године у Пироту. Дипломирао је на Великој школи у Београду, правни одсек, 1904. године. Био је судски писар у Шапцу, судија Првостепеног суда у Прилепу и адвокат у Пироту. Као адвокат, посебно се интересовао за заштиту жена у правном погледу и потписивао се као „адвокат за женске“. Психички је оболео и доживео је нервно растројство, али и поред тога остао је веома активан у друштву. Оставио је незавршен драмски рад „Невина у затвору“ у коме покушава да укаже на проблеме проституције и предлаже решење. Ово дело је доста конфузно, а мисли су несређене. У његовој заоставштини има доста његових и других писама која су веома интересантна са становишта психијатријских истраживања. Стеван Пејић је поседовао  изванредну музичку културу и образовање. Свирао је виолину и гитару, уз то био је и добар певач. 

Умро је 1957. године.

Фонд је преузет 1958. године, поклоном од Зорке Вукотић из Београда, а посредством др Илије Николића (Књига пријема бр. 28).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1889–1951, 1 кутију списа (0,11 m).

Списи 1889–1951.

Грађа садржи: личну документацију (сведочанство о завршеној Гимназији 1889,  уверење Српског краљевског универзитета о завршеном правном факултету 1913, лекарско уверење 1920, личну коресподенцију 1911–1948, лични дневник, породични албум, лични бележник) и документа делатности (уверење о постављењу за писара шабачког првостепеног суда 1909, уверења,  молбе, рукопис драме Невина у затвору) и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.