Рака Поповић, рођен је 1854. године. Био је син попа Милана Ристића из Стрелца. Одмах након ослобођења лужничког краја од Турака постао је учитељ у селу Стрелац. О његовом учитељовању сачуван је један запис на једној црквеној књизи – Псалтиру, који је цркви у Црвеној Јабуци поклонио отац Раке Поповића, а који гласи: „Писа Рака поп Милин оди Стрелац, који `е бил даскал у Црвену Јабуку, сене 1878.“ Дуго година био је деловођа Општине црвенојабучке, а затим је био трговац живом стоком. Рака Поповић био је ожењен Севдалином, једном од четири кћери једног од најбогатијих људи у овом крају, Давида Петковића. Давид је био велики национални радник који се заједно са Аранђелом Трнским борио да се трнски крај припоји Србији. Пошто се доста обогатио бавећи се трговином, Рака се такође укључио и у политику. Био је члан Либералне странке.

Раша Поповић, син Раке Поповића, рођен је 30. јануара 1889. године у Стрелцу, општина Бабушница. Такође је био учитељ у селу Црвена Јабука у периоду између 1904. и 1912. године, када је изграђена и нова школска зграда у селу. Учесник је ратова 1912–1918, након чега је поднео молбу за пријем у сталну војну службу. Након пријема, распоређен је са чином капетана на место ађутанта II коњичког пука „Цар Душан“ у Београду. Умро је 1921. године. 

Фонд је прузет 1957. године, поклоном од Чедомира М. Пејчића из села Стрелац (Књига пријема бр. 26).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1861–1921, 1 фасциклу списа (0,02 m).

Списи 1861–1921.

Грађа садржи: 1) Лична документа Раке Поповића: лична карта Раке Поповића, дозвола за путовање од Стрелца до Бабушнице 1918; документа делатности: Сенет о давању ливаде у закуп 1861, Сенет о примљеном новцу – зајму 1875, Судски оглас о радњи 1898, облигације (три комада) 1897–1909, спискови о куповини ситне стоке 1915, дозвола за обављањe пољопривредних радова 1918, признаница о пријему 47500 лева1918.

2) Лична документа Раше Поповића: фотографија Раше Поповића у униформи српске војске 1912, сведочанство о нижем течајном испиту од 19. августа 1904. године, молба Раше Поповића за сталну службу у војсци од 15. децембра 1918. године; документа делатности: овлашћење у вези ратне штете 1921, уписна књижица акција штампарије „Стеван Сремац“ 1911.

Обавештајно средство: сумерни инвентар.