Црква Светог Архангела Михаила у  селу Чиниглавци изграђена је 1858. године. Црква је једнобродна, засведена, без куполе, са двоводним кровом. Ниска, споља полукружна апсида, има једноделни прозорски отвор, а таквих прозора има и на подужним зидовима. Под забатима попречних зидова смештени су отвори у облику окулуса. Једини улаз у цркву је са запада. Над њим је пространа лунета са зидном сликом патрона. Четири конзоле једноставне профилације постављене су у низу на западном фасадном платну. Поткровни венац на подужим странама има једноставну профилацију, док је на попречним примењена сига без профилације. Црква је зидана каменом, а њене фасаде су малтерисане и сиво окречене.

Део фонда преузиман је 1987. и 2010. године записницима од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 406 и 448).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига. Микрофилмоване су Матична књига рођених 1882–1893. и Матична књига умрлих 1882–1893.

Садржи грађу за период 1878–1914,  4 књиге (0,12 m).

Књиге 1878–1914:

• Матична књига рођених 1882–1893, 1 књ.

• Матична књига венчаних 1882–1893, 1 књ.

• Матичне књиге умрлих 1878–1914, 2 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.