Црква Свете Петке, у селу Станичењу, најстарија је црква у Понишављу. Подигнута је крајем XIII века  посвећена Светом Николи и служила је као гробна црква властеле високог ранга. Црква је једнобродно пресведено здање без куполе, зидана од речног облутка, скромних димензија. Црква је осликана 1331. године. Добро очуване фреске представљају галерију од десет портрета, од којих су четири приказана постхумно. Фреске ове цркве уклапају се у ликовни израз зидног сликарства по властеоским црквама XIV века у источној Србији и западној Бугарској, који следи стилске одлике тзв. Ренесансе Палеолога. Иконостас потиче из 1865. године. Не зна се поуздано када је црква обновљена, највероватније после XV века, када је и посвећена Светој Петки. У то време је освештана и постала је сеоска црква. Трем испред цркве подигнут је у XIX веку. Црква је проглашена за култруно добро и од 1967. године је под заштитом државе, а 1979. године је проглашена културним добром од великог значаја.

Део фонда преузет је 2010. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 451).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига.

Садржи грађу за период 1878–1927,  3 књиге (0,12 m).

Књиге 1878–1927:

• Матична књига рођених 1878–1907, 1 књ.

• Матична књига венчаних 1879–1927, 1 књ.

• Матична књига умрлих 1878–1925, 1 књ

У недостатку обавештејних средстава служи: попис књига.