Црква светог Илије у селу Сопот је изграђена 1837. године. Иконостас је рађен 1850. године. Радила га је чувена сликарска школа самоковских мајстора са Николајем Ивановим. Пошто је овај храм био недовољно велик да прими све вернике на заједничку молитву, 1857. године приступило се доградњи припрате. У току српско-бугарског рата 1885. године, црква је оштећена, као и за време окупације у Првом светском рату када су је Бугари опустошили и однели све вредне ствари. Црква је обновљена након рата 1924. године. Црквени дом је подигнут 1932. године заједничким радом свих мештана. Црква је обнављана и након Другог светског рата, па је тако 1980. године подигнута нова припрата са звоником.

Део фонда преузет је 2010. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 443).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1910, 1 књига (0,03 m).

Књиге 1878–1910:

• Матична књига рођених 1878–1910, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.