Није познато када је подигнута црква у селу Расница која је носила име Светих Безсребрника. Данашња Црква Светих Козме и Дамјана подигнута је 1885. године. То је висока грађевина скученог унутрашњег простора, са основом у облику слободног крста и куполом коју  носи пиластир. Црква има истакнуту розету на западном прочељу и хоризонталну поделу у две боје окречених малтерисаних фасада. Дело је архитекте Светозара Ивачковића, пример је неовизантизма у српској црквеној архитектури, односно градитељске рефоме у служби оживљавања српског националног стила у градњи сакралних објеката у крајевима ослобођеним турског ропства.

Део фонда је преузет 2010. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 452).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1878–1907,  1 књигу (0,05 m).

Књиге 1878–1907:

• Матична књига рођених 1878–1907, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.