Црква Светог Николе у селу Крупац подигнута је у XVII веку. То је грађевина малих димензија, триконхалне основе са олтарским и певничким апсидама. На западној страни је већа припрата, додата касније. Зидана је необрађеним каменом са мало сиге, без фасадног украса, са карактеристичним луком избаченим из равни западног прочеља. Живопис, највећим делом сачуван, иконографским особеностима, језиком и писмом указује на грчко порекло зографске радионице. Из натписа изнад улаза види се да је црква поново осликана 21. децембра 1866. године, али су од те зидне декорације невелике вредности сачуване само доње површине на првобитној западној фасади. Иконостас и иконе су радили зографи из Дебра. Зна се да је 1937. године руски сликар имигрант Аполон Прокофјев, професор Гимназије у Пироту, урадио за цркву у Крупцу шест икона на платну, формата 150 x 80 цм, а у олтару икону Исус Христ на трону. У луку изнад улазних врата на плеху насликао Главу Св. Јована на тањиру. Добро је очуван звоник поред цркве.

Део фонда преузиман је 1987. и 2010. године записницима од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 418 и 453).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1917,  8 књига (0,23 m).

Књиге 1878–1917:

• Матичне књиге рођених 1878–1917, 6 књ.

• Матичне књиге умрлих 1878–1914, 2 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.