Црква Светог Харалампија у селу Костур изграђена је 1864. године. То је камена грађевина једноставне фасаде, покривена двосливним кровом са полукружном апсидом. Има двоја врата, над западним је ктиторски натпис, а над јужним вратима је насликана икона патрона. Израда зидних слика и икона на иконостасу приписује се самоковским мајсторима.

Део фонда преузет је 2013. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 485).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1878–1911,  1 књига (0,04 m).

Књиге 1878–1911:

• Матична књига рођених 1878–1911, 1 књ.

У недостатку обавештејних средстава служи: попис књига.