Црква Светог пророка Илије подигнута је 1896. године у селу Звонце на темељима порушене цркве истог имена за коју нема података. Нова црква је једнобродна, димензије 15,5 х 8,5 метара, са триконхалном апсидом са прозорима. Има три улаза, главни је на западу, а по један на северу и југу. Преко закривљеног наоса налази се осмоугаона купола са прозорима, покривена бакарним лимом на којој је постављен гвоздени крст. Црква је изграђена од клесаног камена и опеке повезаним малтером.

Део фонда преузет је 2016. године записником од Скупштине општине Бабушница (Књига пријема бр. 539).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књига.

Садржи грађу за период 1881–1920,  3 књиге (0,07 m).

Књиге 1881–1920:

• Матичне књиге рођених 1881–1920, 2 књ.

• Матична књига венчаних 1900–1911, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књига.