Црква Светог Николе у селу Дојкинци потиче из XV  века. Црква је скромних размера и једноставног архитектонског концепта. То је једнобродна грађевина дужине 7,7 метара и ширине 6,5 метара, са полукружном олтарском апсидом пречника 3 метра и полуобличастим сводом. Испод данашњег живописа из 1897. године Аврама Јанков Деберлије, налазе се остаци старијих фресака. Иконостас је, такође, сликао поменути аутор.

Део фонда преузет је 2004. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 435).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге. Микрофилмован је у целости.

Садржи грађу за период 1878–1903, 1 књига (0,08 m).

Књиге 1878–1903:

• Матична књига рођених 1878–1903, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.