Није познато када је Црква Свете Тројице у селу Гуленовци изграђена. Грађевина је сазидана од камена, једнобродна и једноапсидна, покривена ћерамидом, док је апсида покривена каменим плочама. Црква је обновљена 2001. године, али није фрескописана.

Део фонда је преузет 2016. године записником од Скупштине општине Димитровград (књига пријема бр. 504).

Фонд је фрагментарно сачуван. Урађен је попис књиге.

Садржи грађу за период 1881–1898,  1 књигу (0,01 m).

Књиге 1881–1898:

• Матична књига рођених 1881–1898, 1 књ.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис књиге.